Touringové kvalifikace

Absolvent kurzu je instruktor skiaplinismu, který je oprávněn samostatně vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti skialpinismu. Do výuky skialpinismu je zahrnuta výuka výstupu i sjezdu. Absolvent není oprávněn vyučovat samotné lyžování nebo snowboarding.

Absolvent je teoreticky i prakticky připraven na výuku skiaplinismu ve školních výcvikových kurzech, sportovních klubech a oddílech i komerční činnost v lyžařských školách. Výuka musí probíhat na značených trasách mimo lavinové katastry.

skialpinismus-skitouring
Vzdělávací struktura skialpinismu-skitouringu

 

Stupeň Licence Průkaz Rozsah
D IST – D – Instruktor skitouringu ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost skitouring
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
50 hodin
C IST – C – Instruktor skitouringu ČSLŠ C Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost skitouring
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
110 hodin
ISA ISA – 150 – Instruktor skialpinismu Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování skitouringové školy a vyučovat veřejnost skitouring v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
L IST – L – Instruktor skitouringu ČSLŠ L Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost skitouring 
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
200 hodin

Všechny zmiňované průkazy mají platnost 5 let a musí být tedy pravidelně prodlužovány na doškolovacích kurzech.