Kdo jsme

Český svaz lyžařských škol (ČSLŠ) je organizace zaměřená na zimní sporty provozované na sněhu. ČSLŠ sdružuje lyžařské školy, sportovní kluby a jiné podobné organizace, které mají ve své náplni výuku lyžování, snowboardingu, telemarku a případně dalších zimních sportů.

Jsme organizace založená na demokratických základech, kdy se každé dva roky schází členské organizace na valné hromadě. Tam členové rozhodují o běžných i mimořádných záležitostech, určují budoucí směřování ČSLŠ a pověřují výkonný výbor vedením do další valné hromady.

Výkonný výbor je skupina lidí, kteří jsou většinou tvořeni zástupci členských organizaci z jednotlivých horstev v České republice.

Pro kontrolu hospodaření, účetnictví, výkonného výboru a jiných záležitostí ČSLŠ zřídilo revizní komisi, která pravidelně informuje členy o svých závěrech.

ČSLŠ je Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy oprávněno k pořádání akreditovaných kurzů Instruktor lyžování a Instruktor snowboardingu a vydávání Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Disponujeme kvalitním lektorským sborem a pravidelně pořádáme velké množství licenčních kurzů a specializovaných seminářů.