Členství v ČSLŠ

Podmínky členství
Prvním krokem je zaslání vyplněné přihlášky, která zároveň slouží jako evidenční list. Zájemce o členství je povinen také zaslat kopii dokladu o povolení provozovat lyžařskou školu (živnostenský list, nebo jiný doklad – pokud pracuje lyžařská škola pod jiným subjektem). Posledním krokem je zaplacení členského příspěvku. Na základě těchto dokumentů budou lyžařské škole poskytnuty veškeré výhody vyplývající z členství v ČSLŠ. Lyžařská škola je naopak povinna na všech svých oficiálně vydávaných tiskopisech (propagační materiály, brožury atd.) uvádět logo ČSLŠ, které je možno stáhnout z našich internetových stránek.

Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 24. 9. 2006 je nutné zaplatit do 30. 11. předcházejícího roku členský příspěvek 3000,-Kč. V opačném případě bude lyžařské škole pozastaveno členství.

Číslo účtu ČSLŠ: 19-2830580277/0100

Členským organizacím i novým žadatelům bude vystavena faktura-

Prezentace na našich stránkách www.CSLS.cz

Každá členská lyžařská škola může využívat Vnitřní informační systém, sloužící k rychlé a pohodlné změně vlastních kontaktních údajů. Sami se tak na stránkách ČSLŠ můžete zviditelnit třeba v podobě umístění odkazu na své webové stránky.

Poplatky

Členství: 3000,-Kč/rok

Certifikát na sezónu: v ceně členství

Licenční poplatek (při získání nové kvalifikace):

– Instruktor základního lyžování/snowboardingu: 800,-Kč

– Instruktor lyžování/snowboardingu III. třídy: 1000,-Kč

– Instruktor lyžování/snowboardingu: 1200,-Kč

– Cvičitel lyžování/snowboardingu: 1500,-Kč

Obnovení průkazu (doškolení): 500,-Kč

Nezaplacení členského příspěvku do 30. 11. předcházejícího roku znamená pozastavení členství v ČSLŠ. Pozastavení členství znamená, že škola není pojištěna a že neobdrží certifikát pro příslušnou sezónu a nemá nárok na reklamu na webových stránkách ČSLŠ. Obnovení pozastaveného členství je podmíněno doplacením dlužných členských příspěvků.