Revizní komise

SOUČASNÉ SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE

PŘEDSEDA: Ing. Jan Novák
ČLEN: Radim Antel
ČLEN: Ing. Cyril Nebesář

Návrh Statutu revizní komise ČSLŠ byl projednán a schválen Valnou hromadou ČSLŠ na svém zasedání v Seči dne 10. 10. 2021.