Revizní komise

SOUČASNÉ SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE

PŘEDSEDA: Ing. Petr Křivanec
ČLEN: Radim Antel
ČLEN: Ing. Cyril Nebesář

Návrh Statutu revizní komise ČSLŠ byl projednán a schválen Výkonným výborem ČSLŠ na svém zasedání v Harrachově dne 27. 3.2009 pro činnost Revizní komise do doby jeho schválení Valnou hromadou ČSLŠ – viz zápis z VV 27. 3.2009.