Snowboardové kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat snowboarding. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).

 

Stupeň Licence Průkaz Rozsah
D IS – D – Instruktor snowboardingu ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost snowboarding
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
50 hodin
C IS – C – Instruktor snowboardingu ČSLŠ C Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost snowboarding
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
110 hodin
IS IS – 150 – Instruktor snowboardingu Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování snowboardové školy a vyučovat veřejnost snowboarding v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
L IS – L – Instruktor snowboardingu ČSLŠ L Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost snowboarding
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
200 hodin

Všechny zmiňované průkazy mají platnost 5 let a musí být tedy pravidelně prodlužovány na doškolovacích kurzech.