Lyžařské kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat lyžování. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).

 

Stupeň Licence Průkaz Rozsah
D ISL – D – Instruktor sjezdového lyžování ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost sjezdové lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
60 hodin
IŠL – D – Instruktor školního lyžování ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost sjezdové a běžecké lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
60 hodin
IBL – D – Instruktor běžeckého lyžování ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost běžecké lyžování
v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
60 hodin
ITL – D – Instruktor telemarku ČSLŠ D Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost telemarkové lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
60 hodin
C ISL – C – Instruktor sjezdového lyžování ČSLŠ C Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost sjezdové lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Je součástí akreditovaného programu MŠMT.
110 hodin
ISL ISL – 150 – Instruktor lyžování Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování lyžařské školy a vyučovat veřejnost sjezdové
lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
IBL – 150 – Instruktor běžeckého lyžování Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování lyžařské školy a vyučovat veřejnost běžecké
lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
ITL – 150 – Instruktor telemarkového lyžování Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování lyžařské školy a vyučovat veřejnost telemarkové lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
IŠL – 150 – Instruktor školního lyžování Držitel je oprávněn žádat o vystavení živnostenského
oprávnění k provozování lyžařské školy a vyučovat veřejnost sjezdové a běžecké lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
150 hodin
L ISL – L – Instruktor sjezdového lyžování ČSLŠ L Držitel je oprávněn vyučovat veřejnost sjezdové lyžování v rámci komerčních škol nebo školských zařízení.
Splňuje podmínky akreditace MŠMT.
200 hodin

Všechny zmiňované průkazy mají platnost 5 let a musí být tedy pravidelně prodlužovány na doškolovacích kurzech.