Snowboardové kvalifikace OLD

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat snowboarding. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).

 

 

 licencni_stupne_snb

 

Název licence Obrázek Popis licence Co musím splnit?
Asistent instruktora snowboardingu (AIS) front aisprukaz_asistent_snb_30 Rozsah výuky je 30 hodin. Tato licence je určena zejména pro nezletilé sportovní nadšence, kteří pomáhají s výukou v členských lyžařských školách ČSLŠ. Školení jim pomůže osvojit si základní pravidla výuky.Držitel této licence není oprávněn sám vyučovat. 1. Praktické zkoušky:

– Jízda šikmo svahem

– Základní smýkaný oblouk

– Obratnostní jízda

2. Vedení výukové lekce

Instruktor základního snowboardingu (IZS) front izsPrůkaz Rozsah výuky je 50 hodin. IZS svým rozsahem, náplní školení i oprávněním odpovídá dřívější kvalifikaci Instruktoru snowboardingu. Držitel této licence může samostatně vyučovat. Do celkového rozsahu školení 50 hodin se započítává již získaná kvalifikace AIS (30 hod.). Pokud nemáte předchozí licenci AIS, musíte absolvovat školení o rozsahu 50 hodin. 1. Praktické zkoušky:

– Jízda šikmo svahem

– Základní smýkaný oblouk

– Základní řezaný oblouk

– Obratnostní jízda

2. Vedení výukové lekce

3. Teoretický test

Instruktor snowboardingu (IS) front isprukaz_instruktor_snb_150 Rozsah výuky je 150 hodin. IS je akreditovaná kvalifikace, která držitele opravňuje žádat o živnostenské oprávnění k provozování snowboardové školy. Do celkového rozsahu školení 150 hodin se započítává již získaná kvalifikace Instruktor snowboardingu (50 hod.), IZS (50 hod.), případně Instruktor školního snowboardingu (50 hod.).Dalších 50 hodin uchazeč získá sepsáním odborné práce z oblasti snowboardingu.Posledních 50 hodin je nutné absolvovat na kurzu IS.Úspěšný absolvent kurzu získá nejen průkaz, ale také Osvědčení o úspěšném absolvování. 1. Praktické zkoušky:

– Jízda šikmo svahem

– Základní smýkaný oblouk

– Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru

– Základní řezaný oblouk

– Krátký řezaný oblouk

– Obratnostní jízda

2. Vedení výukové lekce

3. Teoretický test

4. Sepsat odbornou práci

Cvičitel snowboardingu (CS) front cscv_snb Rozsah výuky je 250 hod.Do celkového rozsahu školení 250 hodin se započítává již získaná kvalifikace IS (150 hod.).Dalších 50 hodin uchazeč získá sepsáním odborné práce z oblasti snowboardingu.Posledních 50 hodin je nutné absolvovat na kurzu CS.CS je druhou nejvyšší kvalifikace v ČR, je určená pro šéfinstruktory a její držitelé mohou usilovat o účast v lektorském sboru ČSLŠ.Po úspěšném absolvováním kurzu je účastníkům předán průkaz CS a Osvědčení. 1. Praktické zkoušky:

– Jízda šikmo svahem

– Smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru

– Základní řezaný oblouk

– Krátký řezaný oblouk

– Freestyle skok

– Alpine skok

– Obratnostní jízda

2. Vedení výukové lekce

3. Teoretický test

4. Sepsat odbornou práci

Učitel snowboardingu (US)   Rozsah výuky je 420 hodin. Tuto licenci vydává FTK UPOL, je nejvyšší licencí v ČR a její držitelé mohou usilovat o účast v lektorském sboru ČSLŠ. Pokud máte zájem o tuto licenci, kontaktujte vedoucího lektorského sboru snowboardingu Cyrila Nebesáře.

Všechny zmiňované průkazy mají platnost 5 let a musí být tedy pravidelně prodlužovány na doškolovacích kurzech.