Lyžařské kvalifikace OLD

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat lyžování. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).

 

licencni-stupne-ski

 

Název licence Obrázek Popis licence Co musím splnit?
Asistent instruktora lyžování (AIL)      

front

 

Rozsah výuky je 30 hodin. Tato licence je určena zejména pro nezletilé sportovní nadšence, kteří pomáhají s výukou v členských lyžařských školách ČSLŠ. Školení jim pomůže osvojit si základní pravidla výuky. Držitel této licence není oprávněn sám vyučovat. 1. Praktické zkoušky: 

– Oblouk v pluhu

– Obratnostní jízda

 

2. Metodický výstup

Instruktor základního lyžování (IZL)    

izlsizlb izlš  izlt

Rozsah výuky je 60 hodin. IZL svým rozsahem, náplní školení i oprávněním odpovídá dřívější kvalifikaci Instruktoru lyžování.Držitel této licence může samostatně vyučovat.Do celkového rozsahu školení 60 hodin se započítává již získaná kvalifikace AIS (30 hod.). Pokud nemáte předchozí licenci AIS, musíte absolvovat školení v rozsahu 60 hodin.Uchazeč má na výběr ze 4 různých specializací:   

Sjezdové lyžování: Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní paralelní oblouk, Obratnostní jízda, Základní řezaný oblouk

Běžecké lyžování: Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

Školní lyžování (kombinace sjezdového a běžeckého lyžování): Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní paralelní oblouk, Základní řezaný oblouk, Obratnostní jízda, Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

Telemark: Oblouk v pluhu, Telemarkový oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní telemarkový smýkaný oblouk, Telemarkový řezaný oblouk

1. Praktické zkoušky

2. Metodický výstup

3. Analýza jízdy

4. Teoretický test

Instruktor lyžování (IL) frontilsilbilšilt Rozsah výuky je 150 hodin. IL je akreditovaná kvalifikace, která držitele opravňuje žádat o živnostenské oprávnění k provozování lyžařské školy. Do celkového rozsahu školení 150 hodin se započítává již získaná kvalifikace Instruktor lyžování (60 hod.), IZL (60 hod.), případně Instruktor školního lyžování (60 hod.). Zbylých 90 hodin můžete absolvovat na jednom kurzu IL nebo můžete 60 hodin sbírat postupně, formou specializovaných seminářů, a na závěr absolvovat školení v rozsahu 30 hodin.Uchazeč má na výběr ze 4 různých specializací:  

– Sjezdové lyžování: Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní paralelní oblouk, Základní řezaný oblouk, Racecarvingový oblouk, Krátký oblouk, Regulace rychlosti

– Běžecké lyžování: Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Navazování způsobů klasické techniky, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Školní lyžování (kombinace sjezdového a běžeckého lyžování): Oblouk v pluhu, Oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní paralelní oblouk, Krátký snožný oblouk, Základní řezaný oblouk, Střídavý běh dvoudobý, Soupažný běh, Navazování způsobů klasické techniky, Oboustranné bruslení jednodobé, Oboustranné bruslení dvoudobé

– Telemark: Oblouk v pluhu, Telemarkový oblouk z přívratu vyšší lyží, Základní telemarkový smýkaný oblouk, Krátký smýkaný telemarkový oblouk, Telemarkový řezaný oblouk, Skok

Úspěšný absolvent kurzu získá nejen průkaz, ale také Osvědčení o úspěšném absolvování.

1. Praktické zkoušky

2. Metodický výstup

3. Analýza jízdy

4. Teoretický test

Cvičitel lyžování (CL) frontcl Do celkového rozsahu školení 250 hodin se započítává již získaná kvalifikace IL (150 hod.). Dalších 70 hodin uchazeč získá absolvováním specializovaných seminářů. Posledních 30 hodin je nutné absolvovat na kurzu CL. CL je druhou nejvyšší kvalifikace v ČR, je určená pro šéfinstruktory a její držitelé mohou usilovat o účast v lektorském sboru ČSLŠ.Po úspěšném absolvováním kurzu je účastníkům předán průkaz CL a Osvědčení. 1. Praktické zkoušky

2. Metodický výstup

3. Analýza jízdy

4. Teoretický test

Učitel lyžování(UL)   Tuto licenci vydává FTK UPOL, je nejvyšší licencí v ČR a její držitelé mohou usilovat o účast v lektorském sboru ČSLŠ.  

Všechny zmiňované průkazy mají platnost 5 let a musí být tedy pravidelně prodlužovány na doškolovacích kurzech.