Oficiální zprávy

Dokumenty z Valné hromady 2018

Dokumenty z Valné hromady ČSLŠ konané dne dne 23. září. 2016 v Hradci Králové

Pozvánka na valnou hromadu ČSLŠ

Dovolujeme si pozvat zástupce všech členských organizací na volební Valnou hromadu Českého svazu lyžařských škol konanou v neděli dne 23. září. 2018 od 13:00 hodin v Hradci Králové.

Program a ostatní informace jsou ke stažení v příloze.

Pozvánka na valnou hromadu ČSLŠ 2016

Dovolujeme si pozvat zástupce všech členských organizací na volební Valnou hromadu Českého svazu lyžařských škol konanou v sobotu dne 24. září. 2016 od 13:00 hodin v Hradci Králové.

Program a ostatní informace jsou ke stažení v příloze.

Kongres INTERSKI International v Argentině

Interski2015

V září roku 2015 se uskutečnil mezinárodní kongres INTERSKI International. Každé čtyři roky se scházejí lyžařští a snowboardoví instruktoři a odborníci,aby si vyměnili svoje poznatky a zkušenosti z oblasti SnowSports. Tento rok si dali dostaveníčko v Argentině, na samém konci světa, v Ohňové zemi, ve městě Ushuaia. ČSLŠ vyslala svého reprezentanta spolu s dalšími patnácti členy oficiální české delegace. Českou republiku dále reprezentovali členové SLČR, APLŠ a APUL. Prezentovali jsme telemarkovou metodiku a v rámci přednášky odprezentovali i výsledky měření rozložení tlaku na lyže a svalovou práci dolních končetin. Dále jsme sbírali poznatky, zkušenosti a materiály, se kterými na dalších seminářích seznámí výkonný výbor, lektorský sbor a členskou základnu Českého svazu lyžařských škol.

Další zajímavé informace o kongresu můžete získat na oficiálních stránkách INTERSKI International 2015.

Pozvánka na valnou hromadu ČSLŠ 2014

Dovolujeme si pozvat zástupce všech členských organizací na valnou hromadu Českého svazu lyžařských škol konanou v neděli dne 5. října. 2014 od 13:00 hodin v Hradci Králové.

Program a ostatní informace jsou ke stažení v příloze.