Snowboardové kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat snowboarding. Tyto rozdíly jsou dané jednak kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají a hlavně měnícími se podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).

Kvalifikace do sezóny 2013/2014

Licence (a průkazy) vydávané Českým svazem lyžařských škol se vždy řídily platnou akreditací MŠMT k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost Cvičitel snowboardingu s č. j.: 040/2011-50 – A. Pod touto akreditací byly školeni Cvičitelé snowboardingu s celkovým rozsahem výuky 150 hodin a Instruktoři snowboardingu s celkovým rozsahem výuky 50 hodin.

Cvičitel snowboardingu je snowboardový pedagog, oprávněný samostatně vést řídit a vyhodnocovat vzdělávací proces v oblasti základního snowboardingu a tato licence zároveň svého držitele opravňuje požádat o vydání živnostenského listu k provozování snowboardové školy. Cvičitel snowboardingu je nejvyšší kvalifikace v ČR a její držitelé se mohou usilovat o účast v lektorském sboru ČSLŠ. Po úspěšném absolvováním kurzu byl účastníkům předán průkaz Cvičitel snowboardingu a Osvědčení.

cv_snb

Instruktor snowboardingu je o stupeň nižší kvalifikací, která držitele opravňuje samostatně vést řídit a vyhodnocovat vzdělávací proces v oblasti základního snowboardingu. Tato kvalifikace neopravňuje požádat o vydání živnostenského listu, její držitel ale může učit v komerčních snowboardových školách i na kurzech základních a středních škol po celé ČR. Účastí na tomto kurzu se započte 50 hodin při získávání další licence.

in_snb_50

Kvalifikace od sezóny 2014­/2015

Na základě rozhodnutí MŠMT došlo ke změnám kvalifikací všech sportů s cílem sjednotit kvalifikace. Podle nových podmínek se, pro každý sport (tedy i pro snowboarding), akreditovaná kvalifikace jmenuje „Instruktor“, rozsah výuky je 150 hodin a držitel této kvalifikace může požádat o vydání živnostenského listu.

Od této doby ČSLŠ uděluje tyto kvalifikace:

„Instruktor základního snowboardingu“ s rozsahem výuky 50 hodin.

Průkaz

„Instruktor snowboardingu“ s rozsahem 150 hodin.

prukaz_instruktor_snb_150

„Cvičitel snowboardingu“ s rozsahem výuky 250 hod.

cv_snb

Instruktor základního snowboardingu svým rozsahem, náplní školení i oprávněním odpovídá dřívější kvalifikaci Instruktoru snowboardingu.

Instruktor snowboardingu je akreditovaná kvalifikace, která držitele opravňuje žádat o živnostenské oprávnění k provozování snowboardové školy. Do celkového rozsahu školení 150 hodin se započítává již získaná kvalifikace Instruktor snowboardingu (50 hod.), Instruktor základního snowboardingu (50 hod.), případně Instruktor školního snowboardingu (50 hod.). Úspěšný absolvent kurzu získá nejen průkaz, ale také Osvědčení o úspěšném absolvování.

Cvičitel snowboardingu zůstává nejvyšší možnou kvalifikací, jejíž rozsah se mění z původních 150 na 250 hodin.

Vzhledem k uvedeným změnám došlo v rámci Českého svazu lyžařských škol k zavedení nových průkazů Instruktora základního snowboardingu a Instruktora snowboardingu.

Pro posouzení úrovně dosažené kvalifikace je rozhodující rozsah výuky.