Lyžařské kvalifikace

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy došlo ke změnám kvalifikací instruktorů všech sportů, tedy i Instruktorů lyžování.

Původní kvalifikační stupně byly:

 • Instruktor lyžování s rozsahem výuky 60 hod.
 • In_ski_60
 • Cvičitel lyžování …..210 hod
 • cv_ski
 • Učitel lyžování……….420 hod.

Na kvalifikaci Cvičitel bylo možné požádat o živnostenské oprávnění k provozování lyžařské školy.

Nově je zavedena kvalifikace Instruktor lyžování s rozsahem výuky 150 hod.

Na tuto kvalifikaci lze požádat o živnostenské oprávnění.

V souvislosti s touto změnou došlo v rámci INTERSKI ČR k dohodě o změnách v názvech i rozsahu výuky jednotlivých kvalifikací při zachování MŠMT akreditované kvalifikace Instruktor lyžování.

Nově se zavádí:

 • Instruktor základního lyžování s rozsahem výuky 50 hod. (ČSLŠ 60 hod).
 • prukaz_instruktor_zakladniho_ski_60
 • Instruktor lyžování (kvalifikace pod akreditací MŠMT) rozsah výuky 150 hod.
 • In_ski_150
 • Cvičitel lyžování rozsah výuky 250 hod.
 • cv_ski
 • Učitel lyžování rozsah výuky 450 hod.

Nově je rovněž zavedeno rozdělení obsahu výuky v rámci jednotlivých kvalifikačních stupňů. Samostatně lze absolvovat kurz Instruktora sjezdového lyžování, běhu, telemarku nebo školního lyžování. Obsahem Instruktora školního lyžování je sjezdová i běžecká část v celkovém rozsahu 60 hod.

Podrobné znění Zásad činnosti akreditovaných zařízení lze nalézt na stránkách Interski ČR.

Vzhledem k uvedeným změnám došlo v rámci Českého svazu lyžařských škol k zavedení nových průkazů Instruktora základního lyžování a Instruktora lyžování.

Nově je na průkazu vyznačen druh absolvované kvalifikace s tím, že platnost průkazu nelze prodlužovat a při doškolení bude vydán průkaz nový. Platnost průkazu je pět roků. Výše uvedené rozsahy výuky platné v rámci Zásad činnosti akreditovaných zařízení jsou minimální a jednotlivá akreditovaní zařízení je mohou navýšit podle vlastních potřeb. Jednotlivá akreditovaná zařízení (školící zařízení) vydávají vlastní průkazy, které se mohou lišit od průkazu ČSLŠ.

Pro posouzení úrovně dosažené kvalifikace je rozhodující rozsah výuky.