Snowboardové kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat snowboarding. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).   Stupeň Licence Průkaz Rozsah D IS – D – Instruktor snowboardingu ČSLŠ D Držitel… Read more »

Lyžařské kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat lyžování. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).   Stupeň Licence Průkaz Rozsah D ISL – D – Instruktor sjezdového lyžování ČSLŠ… Read more »

Chráněno: 2022 ILC Branna

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.