Chráněno: 2023-Krkonoše

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Chráněno: Dostal_ 2023-24

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Touringové kvalifikace

Absolvent kurzu je instruktor skiaplinismu, který je oprávněn samostatně vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti skialpinismu. Do výuky skialpinismu je zahrnuta výuka výstupu i sjezdu. Absolvent není oprávněn vyučovat samotné lyžování nebo snowboarding. Absolvent je teoreticky i prakticky připraven na výuku skiaplinismu ve školních výcvikových kurzech, sportovních klubech a oddílech i… Read more »

Snowboardové kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat snowboarding. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).   Stupeň Licence Průkaz Rozsah D IS – D – Instruktor snowboardingu ČSLŠ D Držitel… Read more »

Lyžařské kvalifikace

V České republice je větší množství různých licencí, opravňujících vyučovat lyžování. Tyto rozdíly jsou dané jednak podmínkami vyhlášenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a hlavně kreativitou jednotlivých organizací, které licence vydávají. Rozhodující je vždy rozsah školení (počet absolvovaných hodin).   Stupeň Licence Průkaz Rozsah D ISL – D – Instruktor sjezdového lyžování ČSLŠ… Read more »