Pojištění

Pojištění Informace o uzavření pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti pro Lyžařské školy – členy ČSLŠ Dne 30. 11. 2005 byla podepsána pojistná smlouva s pojišťovnou Uniqa, a.s., kterou jsou pojištěny všechny členské organizace ČSLŠ pro odpovědnost za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob způsobené činností těchto organizací. Pojistná smlouva byla uzavřena vždy na… Read more »

Přihláška

Členství v ČSLŠ

Podmínky členství Prvním krokem je zaslání vyplněné přihlášky, která zároveň slouží jako evidenční list. Zájemce o členství je povinen také zaslat kopii dokladu o povolení provozovat lyžařskou školu (živnostenský list, nebo jiný doklad – pokud pracuje lyžařská škola pod jiným subjektem). Posledním krokem je zaplacení členského příspěvku. Na základě těchto dokumentů budou lyžařské škole poskytnuty… Read more »

Pro členy

Členové

Nástěnka

Partneři

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s FTVS UK   Podepsali jsme memorandum o spolupráci s FTK UPOL   ČSLŠ je členem AISS   Spolupracujeme s Centrem APA      Snowboardové lektory obléká MILL

Revizní komise

SOUČASNÉ SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE PŘEDSEDA: Stanislav Hauser ČLEN: Radim Antel ČLEN: Ladislav Janků Návrh Statutu revizní komise ČSLŠ byl projednán a schválen Valnou hromadou ČSLŠ na svém zasedání v Seči dne 10. 10. 2021.